Bakke deler ut 20 millioner i bonus til ansatte

I 2017 kunne boligbyggerselskapet Bakkegruppen notere seg et driftsresultat på 140 millioner kroner, etter en omsetning på rundt en milliard kroner.  

Nå har alle de rundt 100 ansatte fått utbetalt bonuser. Totalt er det 20 millioner kroner som er fordelt på de ansatte i løpet av året som gikk. 

– Vi har sett at dette har vært positivt for å få alle til å dra i samme retning, noe som vises på resultatene for selskapet, sier Morthen Bakke, medeier og styreleder i Bakkegruppen til E24. 

Det var Indre Akershus Blad  som først omtalte saken. 

Bakke forteller at eierne ser at dette er et incentiv som trigger de fleste ansatte til å gjøre så godt de kan. 

– Målet vårt er jo at de skal tenke litt som eierne. De får jo muligheten til å påvirke privatøkonomien i større grad selv. Så de som har anledning til å nedlegge litt ekstra arbeid belønnes for det, sier Bakke til E24. 

Store utbetalinger mange avsluttede boligprosjekter

Selskapet er en av Østlandets største boligutviklere. I tillegg til å lage større leilighetsprosjekter driver selskapet også med produksjon av husproduksjon i sitt fabrikkanlegg i Aurskog, hvor også selskapets hovedkontor ligger. 

Utbetalingene til de ansatte utover fastlønnen er noe selskapet har drevet med noen år allerede. 

– Dette er noe vi har drevet med i 4–5 år, men i 2017 ble det en spesielt høy samlet sum til slutt ettersom det ble avsluttet en del byggeprosjekter. Dermed fikk prosjektledere og de som sitter i byggherreorganisasjonen litt høyere utbetalinger enn hva som har vært vanlig tidligere år, sier Bakke, og fortsetter; 

– Bonusordningen er ordnet slik at man belønnes ut fra hva man har prestert. Så dersom man arbeider i vårt fabrikklokale og bygger hus, er det slik at man betales på akkord. For dem som jobber på prosjektene våre blir det utbetalt ved avslutning av prosjektene, sier Bakke.

 

Resultatene påvirker ikke bonusen

Han forklarer at bonusene utbetales fortløpende slik at selskapets ansatte skal slippe å sitte å vente på selskapets resultater. 

– Ved å betale ut pengene fortløpende, gjør vi det også tydelig at selskapets resultater ikke påvirker bonusutbetalingene. Selskapets resultater er det jo vanskeligere for enkeltpersoner å styre. Det er også et incentiv for at våre kunder skal få best mulig resultat ved at vi leverer fra oss boliger med null feil, sier Bakke. 

Det er tydelig at bonusene settes pris på av de ansatte. Daniel Jørgensen har jobbet i selskapet i ni år, og til Indre Akershus Blad sier han at de ansatte presterer bedre som følge av ordningen. 

– Jeg synes det er en fin ordning. Det øker innsatsen hos alle ansatte. Alle synes det er fint å kunne tjene mer penger, sier han til avisen. 

Jørgensen leder staben ved selskapets fabrikkanlegg i Aurskog, hvor man på de beste dagene produserer et hus om dagen. 

– Miljøet er topp og arbeidsinnsatsen upåklagelig, sier han til Indre Akershus Blad.