Leder digitalisering og IKT

Bakkegruppen er i utvikling og har ambisiøse mål med hensyn til innovasjon, kundeopplevelse, prosessforbedring og effektivisering.  

Som leder digitalisering og IKT får du ansvar for å lede arbeidet innen digitalisering og IKT, både på strategisk og operativt nivå. Du vil være bindeleddet mellom egen organisasjon og eksterne leverandører, og oversette forretningskrav til tekniske spesifikasjoner og realistiske prosjektmål. Du vil arbeide med alle deler av konsernet, rapportere til konsernsjef og du skal sikre samhandling mellom de ulike digitale løsningene for alle avdelingene i selskapet.   

Selskapet har implementert nytt ERP-system (Microsoft Dynamics 365), og allerede gjennomført flere digitaliseringsprosjekter. 

Ansvar og arbeidsoppgaver:

  • Lede digitaliseringsarbeidet for selskapet
  • Bestillerrolle overfor leverandører, anskaffelse og utvikling av brukervennlige IKT-systemer og digitale løsninger
  • Lede digitaliseringsprosjekter
  • Systemeier for konsernets felles IKT-løsninger
  • Bidra med kompetanse innen IKT der det er behov, og bidra til at Bakkegruppen oppleves som en fremtidsrettet og attraktiv arbeidsgiver

Les mer og søk her.