Kjøper milliard-prosjekt i Bærum

Scandinavian Property Group (SPG) og Bakkegruppen AS kjøper Franzefossbyen AS i Bærum, melder Estate Nyheter.

Tomten på 125 mål ca. 1,8 kilometer nord for Sandvika sentrum skal gi plass til 100.000 kvadratmeter ny boligmasse.

Franzefossbyen AS, Bakke og SPG vil i fellesskap, og i samarbeid med Statnett og Bærum kommune, jobbe med å få på plass en ny områdeplan som forventes ferdigbehandlet høsten 2019.

 

Tekst til bildet

Boliger for milliarder

Tomteprisene i Bærum har spennvidde, men etter det Estate har grunn til å tro, er transaksjonsverdien for Franzefossbyen nærmere milliarden.

Det som ifølge nettstedet er helt klart, er at salgsverdien på ferdige utviklede boliger vil dreie seg om flere milliarder kroner. Tilsvarende leilighetsprosjekter i «nærområdet» selges for 60.-70.000 kroner per kvadratmeter.

- Med vår bakgrunn som utvikler innenfor helse- og omsorgssektoren, ønsker vi å tilføre eiendommen nye eldreboligkonsepter, samtidig som området trenger nye barnehager og billigere boliger for unge og førstegangsetablere, sier managing partner Knut Holte i SPG.

Dagens virksomhet på Franzefoss relokaliseres ifølge nettstedet på andre anlegg bedriften har rundt Oslo, blant annet Steinskogen i Bærum.