Vi er i krevende tider hva gjelder virusutbruddet Corona som herjer i Norge og verden forøvrig. For at du skal kunne kjøpe ny bolig uten smittefare, følger vi retningslinjer utarbeidet av Eiendom Norge i samarbeid med helsemyndighetene. Dette innebærer at samtlige fellesutvisninger utgår. Visninger avholdes etter nærmere avtale med megler. Se det enkelte boligprosjekt for visningsinformasjon. 

 

  • Ta kontakt med megler før visning og meld fra at du kommer. Informer om du er i en risikogruppe, er i karantene eller har symptomer på smitte.
  • Unngå håndhilsning eller annen fysisk kontakt på visning – vi bruker smil i stedet :)
  • Alle visningsdeltakere oppfordres til god hoste- og håndhygiene
  • Hold minst 1,5 meters avstand til andre på visning
  • Ikke berør noe i boligen. Ta kontakt med megler dersom det er behov for å undersøke noe som forutsetter berøring
  • Visning tilrettelegges for god håndhygiene med såpe, Antibac e.l. ved inngangsdør
  • Delta ikke på visning hvis du er i karantene, har vært i smitteområder eller har symptomer på corona-smitte. Ring megler ved usikkerhet, slik at alternative måter å vise boligen på kan vurderes
  • Fellesvisninger med mange deltakere unngås og erstattes av lengre visningstid med mindre puljer eller individuelle visninger basert på en konkret risikovurdering
  • Bruk av prospekt i papir bør unngås hvis det ikke kan skje uten smitterisiko
  • Reis til visning på en måte som ikke utsetter andre for unødvendig smitterisiko
 

Informasjon til våre boligkjøpere

Coronautbruddet vil kunne ha innvirkning på fremdriften i byggingen av boligene både indirekte med hensyn til forsinkelser ved produksjon/transport av vareleveranser og direkte ved at arbeidere hos underentreprenører og entreprenør kan bli omfattet av karantenebestemmelser.

Foreløpig er det vanskelig å si hvilken innvirkning det har på det aktuelle prosjekts fremdrift og vi som utbygger vil forsøke etter beste evne å komme med supplerende informasjon når den måtte foreligge. For ordens skyld omfatter en slik pandemi force majeure bestemmelsene i Bustadoppføringslova (§11c) og gir selger rett til fristforlengelse. Vi anbefaler at du/dere planlegger et eventuelt salg av egen bolig eller lignende med at det vil være fare for forsinkelse i prosjektet.