bakke

Trygghetsgaranti ved boligkjøp

Vi tilbyr Trygghetsgaranti ved boligkjøp. Dette er et produkt vi har utviklet for at du som kjøper skal føle en økt trygghet ved kjøp av våre boliger. Trygghetsgarantien gir deg mulighet for å reservere en bolig i en avgrenset periode, skulle du angre kan du velge kansellere avtalen mot et reservasjonsgebyr*.

I tillegg gir den deg økt trygghet for å få solgt din nåværende bolig gjennom dobbeltboligforsikringen. Sannsynligvis vil du ikke trenge denne men den gir deg uansett stor grad av trygghet. 

Som alltid gir vi deg hvitevarer inkludert i prisen og du betaler kun kr 100 000 av kjøpesummen i forskudd ved inngåelse av endelig kjøpekontrakt.

Logo

Bakke Trygghetsgaranti:

  • Reservasjonsrett*
  • Dobbeltboligforsikring*
  • Kun 100 000 i forskudd, men først ved endelig kontraktsinngåelse
  • Hvitevarer inkludert i prisen
  • Husbank på flere av prosjektene

*Reservasjonsrett

Etter at du som boligkjøper avgir ditt kjøpstilbud kan din livssituasjon endre seg. Kanskje du senere legger andre planer eller noe uforutsett gjør at det ikke passer å kjøpe bolig likevel. I en slik situasjon er det fint å vite at du har mulighet til å sikre deg mot slik usikkerhet ved kjøp av bolig hos Bakke.

I en begrenset kampanjeperiode tilbyr Bakke reservasjonsrett. Reservasjonsretten gir deg tid til å vurdere om du faktisk vil kjøpe den reserverte boligen eller ikke. Reservasjonsretten koster kr 10 000. Dersom du ikke ønsker å gjennomføre boligkjøpet vil gebyret beholdes av Bakke, men dersom du velger å kjøpe den reserverte boligen vil gebyret gå inn som delbetaling av ditt forskudd.  

Fremgangsmåten er som følger; du følger prosessen for kjøp av bolig på ordinær måte ved å inngi kjøpstilbud, samt vedlegge finansieringsbevis og finansieringsplan. Du vil da kontaktes innen kort tid av Bakke med forespørsel om du ønsker å reservere boligen eller inngå endelig kjøpekontrakt. Dersom du ønsker å reservere inngås midlertidig avtale om reservasjon av bolig og du betaler gebyret i henhold til spesifikasjoner fra Bakke.

For boliger i alle faser

Fristen for å velge at du ikke ønsker å kjøpe den reserverte boligen vil avhenge av hvor langt prosjektet du ønsker å reservere bolig i har kommet. Dette innebærer at dersom du har reservert bolig i et prosjekt hvor bygging enda ikke er startet så vil fristen ta utgangspunkt i varslet byggestart.

Har du reservert bolig i et prosjekt hvor byggingen allerede har startet så vil fristen beregnes i forhold til overtagelsesdato. Er det mindre enn 30 dager til varslet byggestart i prosjektet eller overtakelse av bolig, vil det ikke lenger være mulig å trekke seg. Er det mindre enn 30 dager igjen vil den som har reservert en bolig være bundet til å kjøpe boligen i henhold til inngitt kjøpstilbud. Dette skyldes praktiske årsaker som dokumenthåndtering og generell planlegging av overtakelse.

Bakke tilbyr også reservasjonstid på 30 dager etter inngått avtale om reservasjon for ferdigstilte prosjekter med innflyttingsklar bolig.

Kampanjen er tidsbegrenset og gjelder kun nye boligkjøpere som inngir kjøpstilbud etter 25. mai 2020. Siste frist for å velge at man ikke vil kjøpe boligen vil være 1. november 2020. 

Endelig kjøpekontrakt i henhold til inngitt kjøpstilbud signeres når reservasjonsperioden er utløpt. Du har med andre ord god tid til å vurdere kjøpet.

Logo

Reservasjonsrett forutsetter

  • Gebyr på kr 10 000,- må være innbetalt innen angitt frist.
  • Reservasjonsrett gjelder kun våre nye interessenter som inngir kjøpstilbud etter 25. mai 2020.
  • Tilvalg kan ikke bestilles før reservasjonsperioden er utløpt eller endelig kjøpekontrakt er inngått. Man kan selvsagt frafalle- reservasjonsretten, inngå kjøpekontrakt og dermed foreta tilvalg om man ønsker det.
  • Reservasjonsrett gjelder kun for private boligkjøpere, ikke bedrifter.

*Dobbeltboligforsikring

Dersom man kjøper bolig før man selv selger, risikerer man å bli sittende med to boliger i en periode. Man kan også ende opp med å kjøpe og selge i to ulike markeder, noe som er med på å skape usikkerhet hos potensielle kjøpere. Med dobbeltboligforsikring gir vi deg en garanti mot doble bo-utgifter dersom det tar tid å selge nåværende bolig. 

Forsikringen er inngått gjennom Söderberg & Partners og er inkludert i kjøpesummen for ny bolig. Vilkårene for dekning kan leses her.

Logo

Hva er dobbelboligforsikring?

Dobbeltboligforsikring er en sikkerhet for at man ikke blir sittende med store og doble kostnader mellom salg av gammel bolig og kjøp av ny.

Forsikringen dekker, på gitte vilkår, ekstra boligkostnader med inntil kr 15 000 per måned i inntil 9 måneder (3 måneders karenstid) dersom du ikke får solgt din nåværende bolig før overtakelse av ny bolig.

Utforsk våre nyeste boliger

Med trygghet.