Har du mulighet til å finansiere boligen din i Husbanken, bør du gripe den med begge hender. Ingen andre huslån er nemlig i nærheten av å ha så gunstige betingelser.

En gunstig start

Det å bo i en helt ny og husbankfinansiert bolig er både behagelig, og økonomisk gunstig. Ingen stenges ute – ingen stenges inne. Boutgiftene vil være lavere enn ellers, mye på grunn av den subsidierte renten i Husbanken. Dette kan utgjøre store summer hver måned. Se regneeksempel lenger ned.

Hva er Husbanken?

Husbanken er en del av den norske velferdsstaten. Regjeringens mål er at alle skal bo godt og trygt og at boliger og bygg skal være av god kvalitet. Da må boligmarkedet fungere best mulig. Husbanken skal bidra til et velfungerende boligmarked ved å utvikle og formidle kunnskap om boligsektoren, og ved å finansiere boliger.

Hvem kan få lån?

Alle - uansett alder - kan få lån i Husbanken. Alle våre prosjekterte boliger søkes godkjent for lån i Husbanken med 80 % av kjøpesum. Leiligheter over 90 kvm vil det ikke være mulig å søke Husbankfinansiering på.

Hvordan søke?

Vi bistår gjerne med søknadsprosessen. Ta kontakt i dag for mer informasjon.

Thomas Johan Hagen
Mobil 951 34 707
E-post: thomas.johan@bakke-as.no

Regneeksempel

Kjøp av bolig til kr. 4 425 000,-

Egenkapital 20 % kr. 885 000,-

Husbanklån 80 % kr. 3 520 000,-

Lånekostnad per måned: * kr 4 688,-

*Regnestykket er basert på renter per 01.06.2019 1,58 %, 8 års avdragsfrihet/30 års løpetid på lånet. Regnestykket endres ved endring i rentesatsen. Egenkapital kan være startlån i annen bank. Husbanken gir maksimum finansiering av 80 % av kjøpesum. Eventuelle tilvalg må finansieres med annen finansiering/egenkapital.

Les mer om Husbanken her

 

Se vår video om husbankfinansiering