bakke

Kafédialog

Medvirkning og innspill fra lokalmiljøet er veldig viktig når vi skal utvikle gode, levende nabolag. Derfor inviterte vi den 7. april lokalbefolkningen i Vestby til kafédialog for Møllestrøket på The Coffee Shop.

Engasjementet var stort og vi fikk mange gode forslag og idéer. Lokale foreninger og lag var godt representert denne dagen, noe som gjør det mulig for oss å forstå de lokalene behovene bedre og bli bedre kjent med lokale krefter. 

Felles for de aller fleste innspillene var et ønske om gode møteplasser og arenaer for gjennomføring av aktiviteter. Vi tar innspillene med oss videre i planleggingen og gleder oss til et fortsatt godt samarbeid med lokalbefolkningen!