bakke

I Møllestrøket ønsker jeg meg...

Under familiedagen i Vestby arrangerte vi en egen miniworkshop for barn hvor de fikk muligheten til å tegne hva de ønsker seg av aktiviteter i det nye bystrøket.

Når vi utvikler nye nabolag er det viktig å legge til rette for trivsel for beboere i alle aldre. Spesielt er det viktig at barna i nabolaget kan møtes til lek og aktiviteter, og at området rundt er godt tilrettelagt for dette. 

Nettopp derfor ga vi barna mulighet til å tegne hva de ønsker seg av aktiviteter i dette nye nabolaget. Bidragene ble hengt opp i et ønsketre hvor barna kunne plukke seg noen små søte premier. Vi fikk inn mange spennende og flotte bidrag som vi tar med oss videre i utviklingen av Møllestrøket.