bakke

Bli med på råbyggvisning!

Vi har filmet tomten, utsikten og inne i byggene. Se videoen for en rask råbyggvisning.

Mikael har tatt med seg kameraet til tomten slik at du kan se byggene reise seg. Dette ble filmet i november 2020.