bakke

Et spennende nytt prosjekt sentralt i Sørumsand

2017-12-16
Med kort avstand til togstasjonen i øst og elven mot nord.


Fasadene

Fasadene er bevisst tegnet med en egen mono­littisk identitet med store glassfelt og rytmiske plasserte fasadefelt for å skape en egen identitet som fremstår som noe helt annet enn boligetasjene over. Inngangspartiene til boligene er plassert mot den mykere og roligere nordsiden.


Mye lys

Det øvre bygningsvolumet inneholder leiligheter og er utformet for å skape effektive boligplan med ­maksimalt innslipp av dagslys både til de forskjellige enhetene og fellesområdene. Selve bygnings­volumet skaper to gårdsrom i andre etasje over nærings­arealene. Et gårdsrom vender seg mot sørøst mens det andre vender seg mot nordvest.

På denne måten får prosjektet både maksimalt med dagslys og sollys i de felles utearealene både ­morgen og kveld, samt minimalt direkte innsyn mellom ­leilighetene. Gårdsrommene blir således attraktive steder for beboerne, både å ­oppholde seg i og å se ut over fra leilighetene.


Boligetasjene fra andre til fjerde er like i volum, mens etasjene over trappes innover for å minimere over­skygging av naboeiendommene.

Variasjon av leilighetstyper

Bygget tilbyr en variasjon av leilighetstyper. Fra de kompakte to-roms enhetene i de nedre etasjene til romslig fire-roms med store og åpne takterrasser på de øverste etasjene. Hver leilighet er nøye tegnet med fokus på en effektiv og rasjonell planløsning der mest mulig plass dedikeres til oppholdsrom.

De fleste balkongene får i tillegg til et utvendig balkong­areal en innglasset vinterhage, som kan brukes hele året og er beskyttet fra bylivets støy. ­Balkongene blir en del av hovedvolumet med rekkverk i samme trepanel som fasadekledningen forøvrig. Balkongene er bevisst forskjøvet horisontalt mellom etasjene, og skaper et interessant og variert fasadeuttrykk.

Bruken av tradisjonelle, rolige og varige ­materialer skal sammen med et nennsom samtids ­detaljering gi arkitekturen en nedpå og tidløs karakter. På denne måten mener vi at arkitekturen etablerer sin egen unike identitet på Sørumsand uten å kreve for mye oppmerksomhet. Vi håper og tror at prosjektet vil bli et vellykket og ­populært innslag til Sørumsand!

GOA Arkitektkontor AS