bakke

Slik ser utbygger for seg 42 nye boliger i Høgåskollen

Høgåskollen er neste byggetrinn øverst på Flateby. Der blir det 42 rekkehus, og de første ligger allerede ute til salgs.

Bakke AS ønsker nå å bygge ut noen av delområdene i Høgåsen på Flateby. Det er søkt Enebakk kommune om å få sette opp 42 rekkehus i ulik størrelse.

Flate tak

Området som nå skal bygges ut går under navnet Høgåskollen, og ligger sør for Høgåstoppen som er området hvor de første nye boligene i det nye boligområdet på Flateby har kommet.

De 42 nye boligene som skal komme er planlagt i funkisarkitektur, med flate tak og fasader med liggende panel.

Boligene vil få uteoppholdsarealer på bakkeplan, og ulike variasjoner av balkonger og takterrasser.

To eller tre plan

Bygningene som skal komme vil inneholde mellom to og seks boenheter, og innenfor planområdet vil det bli fire ulike boligtyper.

Boligene blir på to eller tre plan, og vil ha mellom 105 og 139 kvadratmeter bruksareal.

De elleve første boligene i Høgåskollen er allerede lagt ut for salg.

Overlevering av de første boligene er estimert til å bli i siste halvår neste år.

Mest mulig sol og lys

Arkitekten beskriver at boligenes plassering i landskapet er nøye gjennomtenkt for å gi uteoppholdsarealene mest mulig sol og lys.

Tomten har atkomst fra de offentlige veiene Høgåsveien og Høgåslia. Det er planlagt gode leke- og uteoppholdsarealer med ulike lekeapparater og sittemuligheter innenfor planområdet.

Boligene vil trappes nedover fra sørøst mot nordvest i samme terrengfall som på veien Høgåslia.

«Dette er også et arkitektonisk grep, for å kunne se boligfeltet fra Ringveien, samt unngå fysiske barrierer som høye murer», står det å lese om prosjektet.


Artikkel hentet fra Enebakk Avis 1. november 2022