bakke

Bakkekontakt - for din trivsel

Vi tror på at du trives bedre når du blir kjent med nabolaget ditt! Derfor «bakker vi opp» med et sosialt trivselsverktøy slik at naboer på Høgåskollen enklere kan møtes, dele og lære av hverandre. For oss er det viktig å legge til rette for god trivsel og livskvalitet. I samarbeid med Heime har vi skapt et trivselskonsept som bidrar til gode bomiljøer med samhold, trivsel og tilhørighet blant beboerne.

I tillegg tilbyr vi gjennom Bakkekontakt unike lokale tjenestetilbud og rabatter fra ditt nærmiljø, for at du skal føle deg ekstra heldig trygg og hjemme - til og med før du flytter inn!

"Vi ser det skjer noe magisk når naboer får muligheten til å bli kjent, dele livserfaring og låne av hverandres ressurser. Med et sterkt ønske om å gi våre beboere en høy livskvalitet, tilbyr vi alle våre boligkjøpere en verdifull Bakkekontakt med sitt nabolag – en uvurderlig trygghet som sikrer at ditt nye hjem blir et hjem du vil hjem til."