bakke

Fredheimkvartalet tar vare på tradisjoner

Hva passer vel bedre enn å kombinere ordene Fred og Heim når vi skal skape hjem du vil hjem til? Navnet Fredheim er hentet fra områdets historie, et hus som ble bygget på tomten av skomaker Oluf Evensen.

I uthuset til Fredheim hadde Skomaker Evensen et skomakerverksted hvor lokalbefolkningen ofte møttes for å slå av en prat og oppdatere hverandre om siste nytt fra fjernt og nært. Disse naturlige møteplassene ønsker vi å ta vare på, gjenskape og bringe videre. 

I utviklingen av prosjektet har vi stort fokus på å skape de gode møteplassene, både ute og inne. I den trivelige gårdshagen kommer det koselige uteplasser som er tilrettelagt for sosiale uformelle møter. Vi planlegger blant annet sittebenker, drivhus og dyrkekasser som vil bli naturlige samlingspunkt for beboerne. I Fredheimkvartalet vil det tilrettelegges for hyggelig aktivitet og møter blant beboere.

I tillegg til at det er viktig for oss å bevare historie og tradisjoner gjenspeiler navnet Fredheim også et sted hvor det er godt å bo - den gode følelsen av å være hjemme.

Hva får deg til å lengte hjem?

youtube_video_preview