bakke

Dammenslia

I Dammensvika, helt nord i Rælingen kommune, utvikler vi et helt nytt boligprosjekt som vil hete Dammenslia.  

Dammenslia ligger idyllisk til med utsikt over Nitelva med enkel gang- og sykkelavstand til sentrumsfunksjoner og togstasjon i Lillestrøm. 

Prosjektet vil bestå av ca 190 -195 leiligheter med gode kvaliteter, alle med balkong eller uteplass. Det planlegges for hyggelige fellesområder med sosiale møteplasser, både ute og inne. Gode lys- og solforhold er alltid i fokus når vi utvikler nye boliger og på flere av takene vil du finne grønne takhager og takterrasser.

Dammenslia tegnes av anerkjente A38 arkitekter og vil preges av moderne, vakker arkitektur.

Meld interesse under for å bli holdt oppdatert om utviklingen. 

Sentralt

700 m til Lillestrøm stasjon.

Sykkelvennlig

Sykkelparkering, verksted.

Sosiale møteplasser

Flotte grøntområder

Takterrasser, selvdyrking, plener, turstier.

Om Dammenslia

Tomten består av tre delfelt som vi ønsker å dele med tre forskjellige bygningstypologier, med ulik arkitektonisk utforming, materialvalg og fargebruk, som gir variasjon og egenart til de enkelte delområdene.

Punkthusene (CA) mot skjæringen i vest er fordelt på flere nivåer med store private og felles takterrasser. Det blir godt avstand mellom byggene for å slippe natur og sol inn til området, samt for å ivareta kvalitetene til omkringliggende bebyggelse så langt det lar seg gjøre. Det etableres en trinnløs forbindelse som en del av bebyggelsen hvor det legges opp til aktiviteter under tak, inne og ute. Her kan man f.eks. spille bordtennis, trene, jobbe eller ta en kopp kaffe. 

Det buede bygget i sør (CC) er utformet for å ivareta gjennomgående leiligheter hvor solen fra sør og vest slippes inn i leilighetene og i det store gårdsrommet hvor det også vil ivaretatt overvann og blågrønn struktur. 

Det lille punkthuset på sletta (CB) vil bestå av mindre leiligheter. I 1. etg. vil det legges opp til fellesrom for sosiale møteplasser og kanskje en kafe. I de øvrige etasjene vil det etableres mindre leilighet hvor førstegangsetablerer under 35 vil få en forkjøpsrett. Dette for å gi de yngre en mulighet til å komme inn i boligmarkedet så nært Lillestrøm sentrum og for å skape en god variasjon av beboere innenfor området. 

Det vil legges stor vekt på variasjon i arkitektur og materialvalg, bokvaliteter og ikke minst sosial bærekraft.  Dammenslia vil bli et flott sted å bo i alle livsfaser. 

Meld interesse for å bli holdt oppdatert.

Alle illustrasjoner er foreløpige og ment som inspirasjon. Avvik vil forekomme når prosjektet utvikles og tar endelig form. 

youtube_video_preview

Meld interesse for prosjektet
 

Prosjektet utvikles i samarbeid med