bakke

Trygg visning

Vi er opptatt av både din og vår egen trygghet og sørger derfor for at myndighetenes restriksjoner ivaretas.

Dette løser vi ved hjelp av å holde god avstand, Antibac og et begrenset antall deltakere per visning. En visning på Berger Hage skal være en god opplevelse for alle involverte parter.