Bakkegruppen vokser gjennom etableringen av Bakke Leiligheter og søker flere nye nøkkelmedarbeidere

Bakke Leiligheter som ledes av Merethe Danielsen ble etablert som en utfisjonert del av Bakke AS ved årsskiftet 2019/2020 som en konsekvens av en økt satsning på leilighetsprosjekter, og et ønske om å rendyrke forretningsområder i konsernet Bakkegruppen. Fra før står Bakkegruppen bak Bakke Småhus/Bakke AS som nå utgjør småhusvirksomheten i konsernet.

Med en voksende prosjektportefølje, rigger Bakke Leiligheter seg for flere store og spennende prosjekter gjennom etablering av egen entreprenørvirksomhet og ansetter flere nye medarbeidere.

- Vi går spennende tider i møte, og har et stort behov for å styrke staben vår. Vi har en betydelig tomtebank og vi har mange store prosjekter på gang. Utvikling av en helt ny bydel på Franzefoss i Sandvika, som vil romme om lag 1500-2000 boliger når området blir ferdig regulert, er et av dem.

Nå ansetter vi i flere funksjoner og avdelinger i Bakke Leiligheter, forteller Merethe Danielsen Daglig Leder for Bakke Leiligheter.

 

Ansetter i flere funksjoner.

Entreprenørvirksomheten etableres gjennom ansettelsen av Arild Finstad. Han kom fra stillingen som daglig leder i Asker Entreprenør AS. Arild får ansvaret for å bygge opp satsingen om å utvikle standardiserte løsninger og bygge i egen regi i Bakke Leiligheter.

– Arild har lang erfaring med å bygge en velfungerende entreprenørvirksomhet og vet godt hva som skal til for å lykkes i et krevende marked, sier Merethe Danielsen, daglig leder i Bakke Leiligheter.

Bakke Leiligheter er allerede styrket med Thomas W. Finstad. Han gikk inn i stillingen som Prosjektsjef Utbygging fra februar 2020 og er allerede godt i gang med å planlegge byggingen av Fabeltunet på Frogner. Finstad er utdannet sivilingeniør fra NMBU og har bred erfaring fra bygging og gjennomføring av boligprosjekter. Han kom sist fra stillingen som Prosjektleder i Ø.M. Fjeld eide Asker Entreprenør.

 

Jakter på ny Prosjektsjef Utvikling og Prosjektsjef Utbygging.

Som en konsekvens av veksten ser vi behovet for å rendyrke kompetansen. Vi leter nå etter en Prosjektsjef Utvikling som vil få totalansvar for utvikling av prosjekter i tidligfasen.

– Utvikling av nye boligkonsepter og bygging av boligprosjekter i egen regi er sentrale i videreutviklingen av Bakke Leiligheter, og begge stillingene gir en spennende mulighet til være med på å forme selskapet for rette vedkommende, sier Danielsen.

Vi søker derfor også etter en Prosjektleder Utbygging som vil få totalansvaret for dedikerte prosjekter i gjennomføringsfasen.

Fokus på verdiøkende, digitale prosesser

Tidligere i år startet Øyvind Monrad-Krohn i stillingen som Leder IT og Digitalisering i Bakkegruppen. Han vil være en viktig del av laget også i Bakke Leiligheter. Hans hovedansvar blir å ta selskapet videre på digitaliseringsreisen som allerede er godt i gang. Øyvind kom fra stillingen som Digitaliseringsdirektør i GK Gruppen.

Øyvind er en kreativ strateg som vi er utrolig stolte av å ha fått med ha på laget. Vi ser allerede store gevinster av å satse på digitalisering tidlig, nå tar vi steget enda lengre, sier Morthen Bakke, konsernsjef i Bakkegruppen.

 

Høyt kundefokus - Flere stillinger på vei

Merethe Danielsen forteller om en betydelig satsing og sier at flere stillinger planlegges etablert. I tillegg til en betydelig oppbemanning av prosjektorganisasjonen skal også markeds- og salgsorganisasjonen styrkes.

- Kunden er vår fremste sjef. Det forplikter. Vi ser derfor behovet for å styrke oss med flere gode hoder innen salgsledelse, grafisk design og digital markedsføringen i tiden som kommer.

Bakke Leiligheter kommer til å bli et veldig spennende selskap å følge i tiden som kommer. Vi har viljen og musklene til å gjøre dette til det veldig spennende sted å være, avslutter hun.

 

Bakkegruppen, som er ett av Norges største boligbyggeselskaper, ble etablert i 2003 på Aurskog og har siden vokst til over 100 ansatte og et årlig salg på over én milliard kroner.

Les mer om selskapet her: https://bakke-as.no/

 

Kontaktpersoner:

MERETHE DANIELSEN
Daglig leder Bakke leiligheter
Tel: 480 80 075
E-post: merethe@bakke-as.no

TONJE FOSSHAUG
Markedssjef Bakke Leiligheter
Tel: 932 29 686
E-pos: tonje@bakke-as.no

MORTHEN BAKKE
Eier / Konsernsjef Bakkegruppen
Tel: 932 33 550
E-post: morthen@bakke-as.no